40 egn Union di Ladins de Fascia
 
D egn de struscie e fade, n prum bilanz de la costion ladina
 
Cultura e politica te 40 egn de storia
 
Pensieres e recorc del prum maester de ladin te Fascia