Sèn Crestofol
 
La stazions de la noscia val
 
La festes del meis de otober
 
I oto dì da Nadèl a l'an nef
 
El temp de Pèsca, el gran bàtun e la benediscion de la cèses
 
L'usanza de la batoles
 
Usanzes che l'era n'outa el meis de mé
 
Usanzes del meis de jugn
 
Canche jiane a Baisseston in porciscion
 
La Madona de la neif
 
Sènta Maria Maor e l'usanza de la mana
 
I esseres soranaturai che ne varda via: Angi a cent a cent
 
Jan e el Signore Dio
 
Picola notizies
 
La festes del meis de otober te la val de sora ai tempes de nesc giaves