La Madona de la neif e chela vegia de la Marmolèda
 
Piere dal Polver
 
I popes dai scioldi I pèrt
 
I popes dai scioldi II pèrt
 
I Fatureces de Pier dal Polver I pèrt
 
I Fatureces de Pier dal Polver II pèrt
 
Piere dal Polver e i Pèstres de Pecedac I pèrt
 
Piere dal Polver o i Pèstres de Pecedac II pèrt
 
Conturina
 
La bela Zefa
 
Zacan ai tempes
 
I zeberchies de l'orlech I pèrt
 
I zeberchies de l'orlech II pèrt
 
Un Quaresimale
 
Ziperla
 
I primi abitanti della Valle di Fassa
 
Tarata e Taraton
 
La stries
 
El louf, e l cortel da nef croujes
 
L batilon de la Carmelitèna
 
El vent e el snigolà
 
I zopìe e i ciuzé
 
Vendeta de na stria
 
I pic
 
L cian del Mucia
 
Bolpin
 
Elbolina
 
El musciat co la pel dal leon
 
El saùch e la formìa
 
La cornacia e la bolp
 
La rana e la vacia
 
El papaghèl e l famei
 
El giat e la nétola
 
La sorices e l giat
 
El louf e l cian
 
El ciaval e el manz salvère
 
Furbarìa de tigra e furbarìa de bolp
 
La belora e el garber
 
L'ucel da l'èga e el tacuin
 
La bolp e l'aucia
 
El papaghèl ascort
 
El ciaciador e la galinetes
 
La bolp e el capriol
 
Picola contìes de besties: El musciat e la sponjes
 
El porcel e la feides
 
La soricia de cèsa e la soricia de campagna
 
La feida toneta
 
L'aren e la pica de ua
 
Picola contìes de besties: El louf e la vegia
 
La bolp e la gialines
 
El ciaval e el sudà
 
El ciaciador spurous e l'ors
 
I manc e l'ascil del cèr
 
La ciaura e el musciat
 
Picola contìes de besties: El porcel salvère e la bolp
 
El toro e la ciaures salvères
 
La pèrt del leon
 
El louf e l'aucia
 
La reina de la crepes
 
El temporèl de sèn Piere
 
Coche se parlèa el bistian in vea de Pèsca Tofègna
 
La contìa de la Marmolèda
 
Marugiana dal ceston
 
Casot e sia femena
 
Marugiana dal Ceston I pèrt
 
Marugiana dal ceston fora l Piler II pèrt
 
Marugiana e el doctor Franz III pèrt
 
Un bregostan e l'agnol neigher
 
Lucia I pèrt
 
Lucia II pèrt