Usanzes e sègres da d'invern
 
D'aisciuda te Fascia I pèrt
 
D'aisciuda te Fascia II pèrt
 
Per capir el temp che vignarà
 
La bièva de l'èmenes
 
Autra usanzes e lurgeres del meis de jené
 
Avenjer la bombona
 
Usanzes e superstizions de nesc giaves in vea de Pèsca Tofègna
 
Lurgeres e usanzes de nesc veges el meis de firé
 
Usanzes e lurgeres che l'era el meis de mèrz
 
L'usanza dei eves intenc da Pèsca
 
Calandèr da chi egn
 
D'uton te Fascia
 
El meis de otober da zacan
 
Sèn Salvester e l'an nef da n'outa e dal dì d'anché