El Neti de Moena
 
Nosc veilge maester
 
El Baticion
 
El Nabuco
 
El Zorz de la Nolina
 
L'Antonia del Bashot
 
Nince meze ve tosat