El molin de la farina
 
El molin da sti egn
 
El molin de Carlo de Tista
 
El molin del Ruf de Grepa
 
Se mudarà moliné, ma lère mai!
 
I ultimi molins de noscia auta val